Kolozsvári kopjafa

A kopjafa a kolozsvári Szent Kamill otthon udvarán került felállításra és a VII. Árpád-házi Szent Erzsébet napok alkalmával került felavatásra, 2018. november 16-án. A különleges vasalatot Krupa Sándor barátom készítette el. … TovábbKolozsvári kopjafa

Pásztor járom

Az eredeti, tölgyfából készült járom keretként szolgál a pásztorokról készült faragásoknak. A pásztorok hierarchiájában a csikós állt a csúcson, őt követték a gulyás és a juhász, A táblák bükkfából készültek … TovábbPásztor járom

Váraljai zászlóőr

A fatörzsből lassan kibontakozott a zászlót őrző magyar katona. Baljával tartja a zászlót, melynek „selyme” a hátánál a földre omlik. Jobbjában szuronyos puska. Elszánt tekintetében ott a harcra kész vitéz halált megvető bátorsága. S most a „Váraljai zászlóőr” őrzi a temető csendjében tizennyolc társa emlékét, mert ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak … TovábbVáraljai zászlóőr

Don Quijote

“Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha” címen jelent meg Cervantes története a kóborló lovagról. Azóta vívjuk “szélmalom harcunkat” mi is képzelt vagy valós ellenfelekkel, s vágtatunk Rosinanténkon a világba Sancho Panza nélkül … TovábbDon Quijote

Judit

A Könyv elbeszélése szerint Nabukodonozor hadvezére, Holofernész hadjáratot vezetett Izráel ellen, és amikor Bethulia az ostromlott város már majdnem megadta magát, akkor Judit, a gyönyörű és istenfélő zsidó özvegy fogta magát és az ellenség táborába ment. Ott ő a Holofernész kegyeibe férkőzött, aki megpróbálta elcsábítani őt. Judit lefejezte a részeg Holofernészt és fejével visszatért a városba, és ezután a zsidók megfutamították az ellenséget. … TovábbJudit

Szent Orsolya

Orsolya tengerre szállt tizenegyezer társnőjével. Áthajózott Angliába, majd vissza a kontinensre tizenegy hajóból álló flottájával, aztán egy nagy vihar elől felhajózott a Rajnán Kölnig, majd a svájci Bázelba, ahonnan gyalog folytatta zarándoklatát Rómába. Majd ugyanazon az útvonalon visszatértek Kölnbe, amelyet időközben már meghódított Attila hun király: beleszeretett a szépségbe, és megkímélte a várost, s közben ő is feleségül érte, hogy megmentse az életét. Az elutasítás következménye azonban nyílzápor lett és a tizenegyezer szűzet egy nap alatt lemészárolták a dühödt barbárok. … TovábbSzent Orsolya

Jánosik

Jánosik a szlovákok nemzeti hőse. Benne testesítik meg a népi hőst, aki a dacot és az erőt, a társadalmi és emberi igazságtalansággal való határozott ellenállást jelenítette meg. Szlovák fafaragó barátaim mindegyike készített Jánosik szobrot, domborművet.
A 2014 évi homonnai alkotótábor előtt itthon elkészítettem ezt a Jánosik mellszobrot, amit az ismerkedési esten adtam át a múzeumnak meglepetésként. … TovábbJánosik

Homonnai képkeret

A homonnai ferences templom kérésére készítettem a képkeretet barokk stílusban, melyet a helyszínen aranyoztak. A felkérés szerint egy meglévő képhez kellet a keretet elkészíteni, hogy stílusában és hatásában hasonló legyen már a szentélyben lévő másik képpel. Gondos tervező munka alapján készítették el . … TovábbHomonnai képkeret