Betlehem -teknő keretben

A kis dagasztó teknőt kettévágtam, majd a felét hosszába is elfűrészeltem. A zsanérokat fából készítettem el. Igy már egy nyitható szárnyas oltárrá változtak a teknő darabok. A szoborkat egyenként faragtam meg, és illesztettem be a helyükre. A középső mezőben kapott helyett a Szent család. A jászolban a kis Jézus pihen, mögötte Szűz Mária, és Szent józsef fogadja a látogatókat. Legfelül az Angyal hirdeti: Glória….
TovábbBetlehem -teknő keretben

Szent Júdás Tádé

Az Úr mennybemenetele után Tamás apostol teljesítette az ígéretet azzal, hogy Júdás Tádét Edesszába küldte. Ő megjelent Abgár király előtt, bemutatkozott, hogy Jézus tanítványa, s közben mennyei fény sugárzott az arcáról. A király azonnal boldogan megvallotta hitét az Isten Fiában, az apostol pedig fogta a magával hozott kendőt, amelyen Jézus arca volt látható, betakarta vele a leprában szenvedő király arcát, és az mindjárt visszanyerte egészségét. … TovábbSzent Júdás Tádé

Szent László szárnyas oltár

A szárnyas oltár Szent László király legendáit mutatja be. Az oldalszárnyak hátoldalára koronás, árpádsávos címer és két keresztbe tett bárd került faragásra, melyek csak zárt állapotban láthatók. A szárnyasoltár különböző pácokkal lett színezve, majd arany és ezüs bevonatott kapott. … TovábbSzent László szárnyas oltár

Szent Sebestyén

Sebestyén egyszerre tudott császári tiszt és hűséges keresztény lenni, aki bátran védte a hitet. A legenda továbbá tehetséges szónoknak mondja a tisztet, aki bajtársait el akarta vezetni a hithez, és bátorította a fogságban sínylődő keresztényeket. Végül maga Sebestyén is a császári törvényszék elé került, és hite miatt halálra ítélték. Kinn, a szabad mezőn karóhoz kötözték, hogy a katonák halálra nyilazzák. … TovábbSzent Sebestyén

Kolozsvári kopjafa

A kopjafa a kolozsvári Szent Kamill otthon udvarán került felállításra és a VII. Árpád-házi Szent Erzsébet napok alkalmával került felavatásra, 2018. november 16-án. A különleges vasalatot Krupa Sándor barátom készítette el. … TovábbKolozsvári kopjafa

Pásztor járom

Az eredeti, tölgyfából készült járom keretként szolgál a pásztorokról készült faragásoknak. A pásztorok hierarchiájában a csikós állt a csúcson, őt követték a gulyás és a juhász, A táblák bükkfából készültek … TovábbPásztor járom

Váraljai zászlóőr

A fatörzsből lassan kibontakozott a zászlót őrző magyar katona. Baljával tartja a zászlót, melynek „selyme” a hátánál a földre omlik. Jobbjában szuronyos puska. Elszánt tekintetében ott a harcra kész vitéz halált megvető bátorsága. S most a „Váraljai zászlóőr” őrzi a temető csendjében tizennyolc társa emlékét, mert ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak … TovábbVáraljai zászlóőr

Don Quijote

“Az elmés nemes Don Quijote de la Mancha” címen jelent meg Cervantes története a kóborló lovagról. Azóta vívjuk “szélmalom harcunkat” mi is képzelt vagy valós ellenfelekkel, s vágtatunk Rosinanténkon a világba Sancho Panza nélkül … TovábbDon Quijote