Judit

A Könyv elbeszélése szerint Nabukodonozor hadvezére, Holofernész hadjáratot vezetett Izráel ellen, és amikor Bethulia az ostromlott város már majdnem megadta magát, akkor Judit, a gyönyörű és istenfélő zsidó özvegy fogta magát és az ellenség táborába ment. Ott ő a Holofernész kegyeibe férkőzött, aki megpróbálta elcsábítani őt. Judit lefejezte a részeg Holofernészt és fejével visszatért a városba, és ezután a zsidók megfutamították az ellenséget. … TovábbJudit

Szent Orsolya

Orsolya tengerre szállt tizenegyezer társnőjével. Áthajózott Angliába, majd vissza a kontinensre tizenegy hajóból álló flottájával, aztán egy nagy vihar elől felhajózott a Rajnán Kölnig, majd a svájci Bázelba, ahonnan gyalog folytatta zarándoklatát Rómába. Majd ugyanazon az útvonalon visszatértek Kölnbe, amelyet időközben már meghódított Attila hun király: beleszeretett a szépségbe, és megkímélte a várost, s közben ő is feleségül érte, hogy megmentse az életét. Az elutasítás következménye azonban nyílzápor lett és a tizenegyezer szűzet egy nap alatt lemészárolták a dühödt barbárok. … TovábbSzent Orsolya

Jánosik

Jánosik a szlovákok nemzeti hőse. Benne testesítik meg a népi hőst, aki a dacot és az erőt, a társadalmi és emberi igazságtalansággal való határozott ellenállást jelenítette meg. Szlovák fafaragó barátaim mindegyike készített Jánosik szobrot, domborművet.
A 2014 évi homonnai alkotótábor előtt itthon elkészítettem ezt a Jánosik mellszobrot, amit az ismerkedési esten adtam át a múzeumnak meglepetésként. … TovábbJánosik

Homonnai képkeret

A homonnai ferences templom kérésére készítettem a képkeretet barokk stílusban, melyet a helyszínen aranyoztak. A felkérés szerint egy meglévő képhez kellet a keretet elkészíteni, hogy stílusában és hatásában hasonló legyen már a szentélyben lévő másik képpel. Gondos tervező munka alapján készítették el . … TovábbHomonnai képkeret

Siroki templomajtó

siroki templom rekonstrukciója 2004-ben zajlott, ennek egy rész feladata volt a templom ajtajának elkészítése. Az ajtó központi jelenete ” a korona felajánlása” volt. Az alsó mezőkbe az Alfa és Omega jelek kerültek. A templom avatásra 2004. október 31-én került sor. Dr Seregély István egri érsek áldotta meg a templomot és a templomajtót , ünnepi szentmise keretében. … TovábbSiroki templomajtó

1956-os emlékmű Aldebrőn

Az 1956-os forradalom 60. évfordulójára készült és került felavatásra az Aldebrői Történelmi Emlékpark részeként ez a két kopjafa által tartott portré, mely a forradalmár lányt ábrázolja. Az emlékmű a ” Büszkeségpont” pályázat keretében jöhetett létre. … Tovább1956-os emlékmű Aldebrőn

Homonnai dudás

A tizedik alkalom, amikor meghívtak Homonnára a nemzetközi alkotótábor munkájába. 2015-ben én voltam aki legtöbbször vett részt az INSITA-n. Ebből az alkalomból egy palóc dudást faragtam meg. … TovábbHomonnai dudás

Homonnai juhász

Homonnán 2014-ben a egy juhász szobrot készítettem, subás, nagybajúszú öreg juhászt. Ez már a kilencedik alkalom volt hogy résztvettem a tábor munkájában. … TovábbHomonnai juhász

Bányász

2009-ben, a homonnai alkotótábor alkalmával, Iglón voltunk kirándulni, aholis meglátogattuk Gurin Tibor jubileumi kiállítását.
Gurin Tibor a Homonnai alkotótáborok rendszeres résztvevője volt. Erre az alkalomra faragtam neki a bányász szobrot, amit a kiállításon adtam át neki, egy flaska “Turul vér” -nek keresztelt pálinkámmal. … TovábbBányász

In vino veritas

Homonnán nyolcadik alkalommal vettem részt a nemzetközi alkotótábor munkájában. 2013-ban a Borkóstoló barát szobrát készítettem el, melynek az IN VINO VERITAS címet adtam. … TovábbIn vino veritas