Betlehem -teknő keretben

A kis dagasztó teknőt kettévágtam, majd a felét hosszába is elfűrészeltem. A zsanérokat fából készítettem el. Igy már egy nyitható szárnyas oltárrá változtak a teknő darabok. A szoborkat egyenként faragtam meg, és illesztettem be a helyükre. A középső mezőben kapott helyett a Szent család. A jászolban a kis Jézus pihen, mögötte Szűz Mária, és Szent józsef fogadja a látogatókat. Legfelül az Angyal hirdeti: Glória….
TovábbBetlehem -teknő keretben

Szent Júdás Tádé

Az Úr mennybemenetele után Tamás apostol teljesítette az ígéretet azzal, hogy Júdás Tádét Edesszába küldte. Ő megjelent Abgár király előtt, bemutatkozott, hogy Jézus tanítványa, s közben mennyei fény sugárzott az arcáról. A király azonnal boldogan megvallotta hitét az Isten Fiában, az apostol pedig fogta a magával hozott kendőt, amelyen Jézus arca volt látható, betakarta vele a leprában szenvedő király arcát, és az mindjárt visszanyerte egészségét. … TovábbSzent Júdás Tádé

Szent László szárnyas oltár

A szárnyas oltár Szent László király legendáit mutatja be. Az oldalszárnyak hátoldalára koronás, árpádsávos címer és két keresztbe tett bárd került faragásra, melyek csak zárt állapotban láthatók. A szárnyasoltár különböző pácokkal lett színezve, majd arany és ezüs bevonatott kapott. … TovábbSzent László szárnyas oltár

Szent Sebestyén

Sebestyén egyszerre tudott császári tiszt és hűséges keresztény lenni, aki bátran védte a hitet. A legenda továbbá tehetséges szónoknak mondja a tisztet, aki bajtársait el akarta vezetni a hithez, és bátorította a fogságban sínylődő keresztényeket. Végül maga Sebestyén is a császári törvényszék elé került, és hite miatt halálra ítélték. Kinn, a szabad mezőn karóhoz kötözték, hogy a katonák halálra nyilazzák. … TovábbSzent Sebestyén

Judit

A Könyv elbeszélése szerint Nabukodonozor hadvezére, Holofernész hadjáratot vezetett Izráel ellen, és amikor Bethulia az ostromlott város már majdnem megadta magát, akkor Judit, a gyönyörű és istenfélő zsidó özvegy fogta magát és az ellenség táborába ment. Ott ő a Holofernész kegyeibe férkőzött, aki megpróbálta elcsábítani őt. Judit lefejezte a részeg Holofernészt és fejével visszatért a városba, és ezután a zsidók megfutamították az ellenséget. … TovábbJudit

Szent Orsolya

Orsolya tengerre szállt tizenegyezer társnőjével. Áthajózott Angliába, majd vissza a kontinensre tizenegy hajóból álló flottájával, aztán egy nagy vihar elől felhajózott a Rajnán Kölnig, majd a svájci Bázelba, ahonnan gyalog folytatta zarándoklatát Rómába. Majd ugyanazon az útvonalon visszatértek Kölnbe, amelyet időközben már meghódított Attila hun király: beleszeretett a szépségbe, és megkímélte a várost, s közben ő is feleségül érte, hogy megmentse az életét. Az elutasítás következménye azonban nyílzápor lett és a tizenegyezer szűzet egy nap alatt lemészárolták a dühödt barbárok. … TovábbSzent Orsolya

Siroki templomajtó

siroki templom rekonstrukciója 2004-ben zajlott, ennek egy rész feladata volt a templom ajtajának elkészítése. Az ajtó központi jelenete ” a korona felajánlása” volt. Az alsó mezőkbe az Alfa és Omega jelek kerültek. A templom avatásra 2004. október 31-én került sor. Dr Seregély István egri érsek áldotta meg a templomot és a templomajtót , ünnepi szentmise keretében. … TovábbSiroki templomajtó

Homonna angyala

2012-ben, hetedik alkalommal kaptam meghívást Homonnára a nemzetközi alkotótáborba. Ez alkalommal egy angyalt faragtam, aki harsonájával hívja a a jóra való lelkeket, Homonnán és szerte a Kárpát medencében. A szobor egy új faragópadban készült, melyet erre az alaklomra készítettem. … TovábbHomonna angyala

Menyhért király Homonnán

Homonnán 2011-ben a hatodik alkalommal közös alkotás kezdődött. Elhatároztuk, hogy egy nagy betlehemet faragunk. Minden résztvevevő elkészít egy figurát. A faragásra Menyhért királyt választottam, de Gáspár és Boldizsár is az én terveim alapján készült. A teljes kollekció a Homonnai kastélyban kerül felállításra advent idején. … TovábbMenyhért király Homonnán