Szent Apollónia

Mérete:  80x 24cm    Anyaga :hárs     Készült: 2014. Apollónia  a 3. században Alexandriában élt.  A keresztény üldüzések idején elfogták, megkínozták , fogait  kiverték. Hitét  nem tagadta meg,  inkábbb  öként tűzbe vetette  magát. A fogorvosok és … TovábbSzent Apollónia

Szent György

Szent György a legismertebb katona szent. Leginkább Sárkányölő Szent Györgyként tisztelik. A gonoszt legyőző hit erejének a jelképe. A lovas katonák, lovagok, fegykovácsok, vándorlegények patrónusa. A rendőrök is védőszentjükként tisztelik. … TovábbSzent György

Páduai Szent Antal

Portugál nemesi családból származott. Körülbelül 16 éves lehetett, amikor belépett az Ágoston-rendbe Ekkor vette fel az Antal nevet, védőszentjéül Remete Szent Antalt választva. 1220-ban átlépett a ferences rendbe … TovábbPáduai Szent Antal

Keresztelő Szent János

„Teveszőr ruhát, és dereka körül bőrövet viselt, tápláléka pedig sáska és erdei méz volt” (Máté 3,4)
Krisztus eljövetelét prádikálta és bűnbocsánatot hirdetett. A jordán vizével keresztelt. Jézust keresztelve mondta: ” Ime az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit” … TovábbKeresztelő Szent János

Szent Simon

Simon apostol vagy Szent Simon, a Názáreti Jézus egyik apostola volt. A Biblián kívüli hagyomány szerint Jézus mennybemenetele után Egyiptomban, majd Júdás-Tádé apostollal együtt Perzsiában hirdette az evangéliumot. Az 1. század második felében lett vértanú, Atributuma, halálának eszköze, egy fűrész … TovábbSzent Simon

Szent Piroska

Szent Piroska (1088–1134. augusztus 13.) Árpád-házi magyar királylány, bizánci nevén Priszka, Magyarországi Szent Irén (Eiréne) néven bizánci császárné. Szent László magyar király és Adelhaid rheinfeldi hercegnő elsőszülött leánya, Komnenosz János, a későbbi II. (Komnénosz) János bizánci császár felesége. Mozaikképe a Hagia Szophia-székesegyházban látható. Az ortodox egyházakban szentként tisztelik. Kultuszát a római és görögkatolikus egyház is átvette; ugyancsak szentjei közé sorolja. … TovábbSzent Piroska

Szent Rita

Rita egy engedelmes, fájdalmas élet után lépett be egy szerzetes rendbe. A nővérek közül is kitűnt türelmével. Azért imádkozott, hogy részt vehessen Jézus szenvedéseiben. A hit szerint egy ima alkalmával egy tövis fúródott a homlokába Jézus töviskoszorújából. Egyszer nővértársaival Rómába zarándokolt. Ekkor az Úr a fájdalmakat meghagyva eltüntette sebét. Már életében szentként tisztelték. 1626-ban avatták boldoggá, 1900 májusában.szentté avatták. … TovábbSzent Rita

Poprtugáliai Szent Erzsébet

Erzsébet II. Endre magyar király dédunokája, Árpádházi Szent Erzsébet másodfokú unokahúga. Tizenkét éves volt, amikor férjhez adták Déneshez, Portugália királyához. Dénes súlyos betegsége idején Erzsébet végig mellette volt, és a legnagyobb szeretettel ápolta. Özvegyen maradva Erzsébet teljesen az irgalmasság cselekedeteinek szentelte életét. Vagyonát és ékszereit eladta, és az árát szétosztotta a szegények és a kolostorok között. Estremozba érte a halál 1336. július 4- én Szentté avatását 1576-ban indították el. 1612-ben nyitották fel a sírt, és épségben találták a testét! VIII. Orbán pápa 1626-ban avatta szentté. … TovábbPoprtugáliai Szent Erzsébet