Betlehem -teknő keretben

A kis dagasztó teknőt kettévágtam, majd a felét hosszába is elfűrészeltem. A zsanérokat fából készítettem el. Igy már egy nyitható szárnyas oltárrá változtak a teknő darabok. A szoborkat egyenként faragtam meg, és illesztettem be a helyükre. A középső mezőben kapott helyett a Szent család. A jászolban a kis Jézus pihen, mögötte Szűz Mária, és Szent józsef fogadja a látogatókat. Legfelül az Angyal hirdeti: Glória….
TovábbBetlehem -teknő keretben

Szent Júdás Tádé

Az Úr mennybemenetele után Tamás apostol teljesítette az ígéretet azzal, hogy Júdás Tádét Edesszába küldte. Ő megjelent Abgár király előtt, bemutatkozott, hogy Jézus tanítványa, s közben mennyei fény sugárzott az arcáról. A király azonnal boldogan megvallotta hitét az Isten Fiában, az apostol pedig fogta a magával hozott kendőt, amelyen Jézus arca volt látható, betakarta vele a leprában szenvedő király arcát, és az mindjárt visszanyerte egészségét. … TovábbSzent Júdás Tádé

Szent Sebestyén

Sebestyén egyszerre tudott császári tiszt és hűséges keresztény lenni, aki bátran védte a hitet. A legenda továbbá tehetséges szónoknak mondja a tisztet, aki bajtársait el akarta vezetni a hithez, és bátorította a fogságban sínylődő keresztényeket. Végül maga Sebestyén is a császári törvényszék elé került, és hite miatt halálra ítélték. Kinn, a szabad mezőn karóhoz kötözték, hogy a katonák halálra nyilazzák. … TovábbSzent Sebestyén

Váraljai zászlóőr

A fatörzsből lassan kibontakozott a zászlót őrző magyar katona. Baljával tartja a zászlót, melynek „selyme” a hátánál a földre omlik. Jobbjában szuronyos puska. Elszánt tekintetében ott a harcra kész vitéz halált megvető bátorsága. S most a „Váraljai zászlóőr” őrzi a temető csendjében tizennyolc társa emlékét, mert ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak … TovábbVáraljai zászlóőr

Jánosik

Jánosik a szlovákok nemzeti hőse. Benne testesítik meg a népi hőst, aki a dacot és az erőt, a társadalmi és emberi igazságtalansággal való határozott ellenállást jelenítette meg. Szlovák fafaragó barátaim mindegyike készített Jánosik szobrot, domborművet.
A 2014 évi homonnai alkotótábor előtt itthon elkészítettem ezt a Jánosik mellszobrot, amit az ismerkedési esten adtam át a múzeumnak meglepetésként. … TovábbJánosik

Homonnai dudás

A tizedik alkalom, amikor meghívtak Homonnára a nemzetközi alkotótábor munkájába. 2015-ben én voltam aki legtöbbször vett részt az INSITA-n. Ebből az alkalomból egy palóc dudást faragtam meg. … TovábbHomonnai dudás

Homonnai juhász

Homonnán 2014-ben a egy juhász szobrot készítettem, subás, nagybajúszú öreg juhászt. Ez már a kilencedik alkalom volt hogy résztvettem a tábor munkájában. … TovábbHomonnai juhász

Bányász

2009-ben, a homonnai alkotótábor alkalmával, Iglón voltunk kirándulni, aholis meglátogattuk Gurin Tibor jubileumi kiállítását.
Gurin Tibor a Homonnai alkotótáborok rendszeres résztvevője volt. Erre az alkalomra faragtam neki a bányász szobrot, amit a kiállításon adtam át neki, egy flaska “Turul vér” -nek keresztelt pálinkámmal. … TovábbBányász

In vino veritas

Homonnán nyolcadik alkalommal vettem részt a nemzetközi alkotótábor munkájában. 2013-ban a Borkóstoló barát szobrát készítettem el, melynek az IN VINO VERITAS címet adtam. … TovábbIn vino veritas