Szent László szárnyas oltár

A szárnyas oltár Szent László király legendáit mutatja be. Az oldalszárnyak hátoldalára koronás, árpádsávos címer és két keresztbe tett bárd került faragásra, melyek csak zárt állapotban láthatók. A szárnyasoltár különböző pácokkal lett színezve, majd arany és ezüs bevonatott kapott. … TovábbSzent László szárnyas oltár

Váraljai zászlóőr

A fatörzsből lassan kibontakozott a zászlót őrző magyar katona. Baljával tartja a zászlót, melynek „selyme” a hátánál a földre omlik. Jobbjában szuronyos puska. Elszánt tekintetében ott a harcra kész vitéz halált megvető bátorsága. S most a „Váraljai zászlóőr” őrzi a temető csendjében tizennyolc társa emlékét, mert ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak … TovábbVáraljai zászlóőr

Siroki templomajtó

siroki templom rekonstrukciója 2004-ben zajlott, ennek egy rész feladata volt a templom ajtajának elkészítése. Az ajtó központi jelenete ” a korona felajánlása” volt. Az alsó mezőkbe az Alfa és Omega jelek kerültek. A templom avatásra 2004. október 31-én került sor. Dr Seregély István egri érsek áldotta meg a templomot és a templomajtót , ünnepi szentmise keretében. … TovábbSiroki templomajtó

A korona felajánlása

1038. augusztus 15-én, Nagy Boldogasszony napján, István a magyarok királya , halálát érezvén a koronát felajánlotta Szűz Máriának, ezzel létrehozta a Regnum Marianumot. A Körös medréből szedett lapos kőre helyeztem Szent István térdelő alakját … TovábbA korona felajánlása

Szent István

Szent István szobrát tömbösített dióbal faragtam. A korona keresztjét rézből alakítottam ki. A Keresztet és a kardot a kezében egy lakatos ismerősöm készítette el. A szobor Szűz Mária szobrával együtt egy polgárház homlokzatát díszíti Egerben … TovábbSzent István